Адвокат Запоріжжя Опанасенко Лілія Валеріївна, тел.: 097-318-96-61


Заява про видачу судового наказу (зразок)

адвокат Запоріжжя, тел.: 097-318-96-61 

Шевченківському районному суду м. Києва

04655 , м. Київ,

вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-б

     Стягувач (Заявник):

                             

Прізвище Ім’я По-батькові

                                 Адреса; контактний телефон

Боржник:

 

                        Назва компанії боржника

Код ЄДРПОУ ______________

р/р________________________

Юридична адреса

тел./факс: ____; e-mail: _____

ЗАЯВА

про видачу судового наказу


            02.11.2010 р. я, Прізвище Ім’я По-батькові, звернувся із заявою про прийняття на роботу (Додаток №1) в Назва компанії боржника (надалі - Боржник)      

03.11.2010 р. відповідно до Наказу № _____ (Додаток № 2), я був прийнятий на роботу до Боржника на посаду назва посади.

            03.11.2010 р. між Боржником та мною був укладений Трудовий договір № 2 (надалі - Договір) (Додаток № 3).

            Відповідно до п.3.1. Договору, мені повинна сплачуватися заробітня плата в національній валюті України, яка становить еквівалент в українських гривнях суми в розмірі 500 (п’ятсот) доларів США на місяць після вирахування податків за офіційним курсом Національного банку України на 3 листопада 2010 р.

            Згідно із п. 4.2.2. Договору, Робтодавець зобов’язаний вчасно та повністю виплачувати заробітню плату та інші винагороди та компенсації, передбачені цим Договором.

            Однак, в порушення умов Договору та норм трудового законодавства, Боржником була нарахована та не виплачена мені заробітня плата за серпень і вересень 2011 р. в сумі розмір заборгованості грн (розмір заборгованості словами.), що підтверджується Довідкою про доходи від 27.09.2011 р. (Додаток № 4)

            13.09.2011 р. я подав заяву про звільнення за власним бажанням (Додаток № 5) на ім’я Голови наглядової ради Боржника.

            27.09.2011 р. я був звільнений із займаної мною посади на підставі наказу № ______ від 27.09.2011 р. (Додаток № 6)

 

Правове обрунтування: Відповідно до ст. 12 Конвенції № 95 «Про охорону заробітньої плати», прийнятою на 32 Сесії Міжнародної орагнізації праці, ратифікованою Президією Верховної Ради СРСР від 31.01.1961 р. та діючою на території України на підставі ст. 7 Закону України «Про правонаступництво України», заробітна плата виплачується регулярно.

 

Згідно із ст. 43 Конституції України, кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

 

Стаття 115 КЗпП України передбачає, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

 

 У відповідності до ст. 21 Закону України «Про оплату праці», працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору.

 

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

 

Згідно із ч. 2 ст. 95 ЦПК України, із заявою про видачу судового наказу може звернутися особа, якій належить право вимоги, а також органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

 

Як зазначається у п. 1 ч. 1 ст. 96 ЦПК України, судовий наказ може бути видано, у разі якщо заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати.

 

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про судовий збір», від сплати судового збору звільняються позивачі - за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин.

 

Враховуючи наведене, на підставі ст. 95-98, 102 ЦПК України, ПРОШУ:


Видати судовий наказ про стягнення з Назва компанії боржника (Код ЄДРПОУ ______________юридична адреса, розрахуноквий рахунок в банку)нарахованої, але не виплаченої Прізвище Ім’я По-батькові (паспорт серії номер, виданий _________ р. назва органу, що видав паспорт, ідентифікаційний номер __________, дата народження, зареєстрований та проживає за адресою: адреса Заявника) заробітньої плати за серпень і вересень 2011 р. в сумі ___________ грн. (сума заборгованості словами)

 

Додатки:

  1. Копія заяви про прийняття на роботу;
  2. Копія Наказу про прийняття на роботу;
  3. Копія Трудового договору;
  4. Копія Довідки про доходи;
  5. Копія заяви про звільнення за власним бажанням від 13.09.2011 р.;
  6. Копія наказу № ____ від 27.09.2011 р.;
  7. Копія паспорту;
  8. Копія ідентифікаційного коду;
  9. Копія трудової книжки;
  10. Копія Заяви про видачу судового наказу та додатків для всіх сторін по справі.

 

«__» __________ 2011 р.                                                          Прізвище І. П-б.

_______________________________________________________________________________

Увага! 

Не використовуйте застарілі зразки процесуальних документів, розміщених на  різних сайтах. Наразі, змінені  вимоги до  процесуальних документів (в зв*язку з входженням в законну силу нового ЦПК України). 

 

Звертайтеся за допомогою  до  адвокатів, оскільки у разі самостійоного складення, суд поверне позов/заяву на доопрацювання або взагалі відмовить в задоволенні ваших вимог!!!


ОПЛАТНО складу на замовлення  будь-які  процесуальні документи.

Надам  ОПЛАТНІ консультації на особистому прийомі  і онлайн (по телефону).

ДОПОМОЖУ ОТРИМАТИ ПОЗИТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ!!

 

Приватний адвокат у м. Запоріжжя - Опанасенко Л.В. (тел.: 097-318-96-61), e-mail: lilumchik.Liliya@gmail.com 

https://www.facebook.com/groups/1737704793121798/?ref=bookmarksОбновлен 16 дек 2019. Создан 23 окт 2017  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
https://io.ua/5549722p